TiltViewer requires JavaScript and the latest Flash player. Get Flash here.
Oferta de program

Fiecare anotimp are câte o surprizã în traista sa. Cei pasionaþi de sporturi de iarnã au posibilitatea de a schia, a merge la sãniuº, a se plimba cu sania, iar cei romantici pot opta pentru o plimbare cu sanie trasã de cai admirând plaiurile acoperite de zãpada strãlucitoare. Vara oferã posibilitatea de a merge la scãldat ºi a face plajã pe malul lacului de acumulare Baraj Zetea, înconjurat de brãdeturi. Anotimpurile de tranziþie sunt perioade optime pentru pescuit, plimbare cu cãruþa sau cu quad, cãlãrit ºi vânat.

Aveþi posibilitatea de a cunoaºte þinuturile din zonã, satele minunate secuieºti cu tradiþiile, cultura ºi zicerile lor pline de haz. Cei care preferã plimbãrile ºi tururile, sunt aºteptaþi de munþii Harghitei, unde omul, cel impresionat de grandeþea naturii ºi cel care învinge nimicurile lumii, se simte mai aproape de Dumnezeu (Orban Balazs).

Sunt uºor de apropiaºi frumuseþiile ºi atracþiile turistice ale þinutului secuiesc:

Subceatea Zetea ºi lacul de acumulare de la Zetea:
În perioade calde, însorite vã recomandãm ca posibilitate excelentã de plajã ºi baie. Vara oferã posibilitãþi de scãldat, vâslit ºi de a va bronza la soare la lacul de acumulare înconjurat de brazi, aflat în apropiere. Celelalte anotimpuri vã atrag la pescuit, plimbat cu cãruþã, cãlãrit, observarea animalelor sãlbatice si vânat (urs, mistret, cerb).

Lupeni - Corund - Praid:
Sovata - Micul loc de pelerinaj al literaturii maghiare, Lupeni, unde se poate vizita casa natalã ºi mormintele scriitorului Tamási Áron. La Corund puteþi admira ºi cumpãra ceramica localã ºi obiectele artizanale. La Praid ºi Sovata apele sarate au efecte balneare.

Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc - Sighiºoara:
Cu ocazia vizitei satelor ºi oraºelor de pe lânga Târnava Mare puteþi cunoaºte ºi numeroase monumente.

Miercurea Ciuc - Sfântu Gheorghe - Braºov:
La Miercurea Ciuc puteþi vizita Cetatea Mikó, iar la Sfântu Gheorghe locul revoluþiei din 1848-49. Un obiectiv turistic extraordinar ,prin frumuseþea sa goticã este Biserica Neagrã din Braºov.

Lazarea - Gheorgheni - Lacul Roºu - Cheile Bicazului:
Zona cu peisajele sale variate ºi pitoreºti reprezintã o experienþã de neuitat care trebuie vãzutã de toþi vizitatorii Ardealului. Puteþi admira locurile copilariei lui Bethlen Gábor, frumuseþea renascentistã a caºtelului Lázár, muntele Haºmaºu Mare, stânca Piatra Singuraticã ºi lacul legendar al Carpaþilor Orientali - Lacul Roºu. În continuarea drumeþiei, cheile stâncoase ale pârâului Bicaz sunt demne de admirat.

Miercurea Ciuc - Tuºnad - Lacul Sfânta Ana:
Înconjurat cu pãduri de brazi, în adâncul munþilor, lacul Sfânta Ana este bijuteria Ardealului. Este unicul lac din Europa de Sud-est rãmas întreg, format în craterul unui vulcan, este rezultatul unor puternice activitãþi vulcanice care se leagã de formarea Carpaþilor. În Ghimeº puteþi cunoaºte obiceiurile ºi cultura ceangailor.

 
created by: lokopi WEB